کـیلـینیک ساختمان

جستجو

۰۹۱۰۴۷۹۲۰۵۴

مجموعه جزئیات ساختمانی ۰۱

مجموعه جزئیات ساختمانی ۰۱

تومان۹۰۰۰۰۰

مجموعه جزئیات ساختمانی شامل :

ـ جزئیات اجرایی ستون های گرد

ـ جزئیات سقف کاذب کناف (درز بین صفحات)

ـ جزئیات اتصال چهارچوب در به دیوار

– جزئیات روشوئی

– جزئیات توالت فرنگی

– جزئیات دستشوئی

– جزئیات اجرائی آبروی بام

– جزئیات اجرائی دیوار سرویس در طبقات

– جزئیات اجرائی دیوار سرویس در زیرزمین

– جزئیات کفشور در طبقات زیرزمین

– جزئیات کفسازی فضاهای خشک (بدون عایق)

– جزئیات کفسازی فضاهای تر (همراه عایق)

– جزئیات اجرائی کف سکوهای اطراف ساختمان

– جزئیات نعل درگاه فلزی

– جزئیات اجرائی چهارچوب دربهای MDF

– درب های MDF

– جزئیات نردبان فلزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد: ۱۸ عدد

فرمت: اتوکد

جهت مشاهده صحیح نوشته ها پوشه فونت را دانلود کرده و طبق راهنما نصب کنید